PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Předškolní vzdělávání je součástí systému vzdělávání, představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání organizovaného a řízeného požadavky a pokyny MŠMT.

Mateřská škola podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dětí a vytváří optimální podmínky pro individuální osobnostní rozvoj.

V mateřské škole pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Ve školním roce 2019/2020 má náš vzdělávací program název Svět okolo nás.

 

srdce