ZAMĚSTNANCI

p. ředitelka: Zuzana Čechová

p. učitelka:

p. učitelka:

p. učitelka:

p. škol. asistentka:

p. školnice:

p. uklízečka:

Hana Garžíková

Marie Nešporová

Tereza Němečková

Blanka Šimáková

Julie Jančářová

Ludmila Brulíková