Rozhodnutí o přijetí dítěte

M a t e ř s k á š k o l a, Uherský Brod – Těšov, Školní 130, okres Uherské Hradiště
IČO: 70991944 * tel. 572 805 690, 773 632 642 * e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
_____________________________________________________________________

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola. Uherský Brod-Těšov, Školní
130, okres Uherské Hradiště, Zuzana Čechová jako správní orgán příslušný podle § 165 odst. 2
písm. b) zákona č. 561/2006 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a podle
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla podle § 34 odst. 3
školského zákona takto:

 

    Registrační číslo uchazeče        Výsledek řízení   
1 přijato
2 přijato
3 přijato
4 přijato
 5  přijato
 6  přijato
 7  přijato
 8  přijato
 9  přijato
 10  přijato
 11  přijato
 12  přijato
 13  přijato
 14  přijato
 15  přijato

 


Datum vyvěšení: 03.06.2020
Datum sejmutí: 19.06.2020
Nabytí právní moci: 19.06.2020