Provoz MŠ Těšov od 11. května 2020

1. Předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaku onemocnění (kašel, rýma, teplota). Denně při příchodu do mateřské školy bude dětem změřena teplota a provedena kontrola známek akutního onemocnění. Dítě se známkami infekčního onemocnění nelze přijmout do kolektivu.

2. Apelujeme na rodiče, kteří nezbytně nepotřebují umístit děti do mateřské školy, aby děti již do konce školního roku do MŠ nedávali. Tito rodiče nebudou hradit od doby přerušení docházky do MŠ školné. Dětem nebude ukončena docházka do mateřské školy, ve školním roce 2020/2021 budou nadále zapsány k docházce do mateřské školy.

3. Před mateřskou školou minimalizujte shromažďování osob, dodržujte odstupy 2 metry.

4. Při příchodu do mateřské školy musí mít rodiče i děti ochranné roušky. (Pokud budete nechávat roušku pro dítě v šatní skříňce, vložte ji do sáčku).

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to po nezbytně nutnou dobu.

Rodičům není umožněn vstup do ostatních prostor mateřské školy.

Do mateřské školy dochází pouze jeden zákonný zástupce dítěte.

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

5. Při vstupu do mateřské školy a po potom po převlečení v šatně před vstupem dětí do třídy si musí rodiče i děti důkladně umýt ruce připraveným desinfekčním prostředkem.

6. Neumožňujeme dětem nosit do mateřské školy hračky z domova.

7. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

8. Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

9. Před nástupem dítěte do mateřské školy budeme od rodičů vyžadovat čestné prohlášení, že v rodině není nařízena karanténa a že dítě nepřišlo do styku s nakaženou osobou.

Výše uvedená doporučení jsou vydaná s ohledem na aktuální stav coronavirové infekce v ČR a v souladu s doporučeními krizového štábu města Uherský Brod.

V případě, že dojde k jakékoliv změně, budeme Vás informovat.